wie is Florijn?

wie is florijn

wie is Florijn

Wij zijn een jong en ambitieus kantoor met een bereikbare klantgerichte aanpak. U doet zaken met Florijn omdat we ‘echt’ rekening houden met uw wensen. Met een gezonde eagerness en drive incasseren wij uw vorderingen. We maken hierbij nagenoeg geen onderscheid in omvang van uw hoofdsom of rechtsvorm. Elke vordering is voor u immers één teveel. Met een no cure no pay aanpak brengen wij onze kosten in rekening bij uw debiteur.

Wij zijn trots op de incassoscores die we elke dag weer opnieuw realiseren. Door snel in contact te komen met uw debiteuren slagen we er in ook eerder te incasseren. Wij gebruiken traditionele manieren van communiceren maar passen ook nieuwe media toe om debiteuren te traceren en aan te sporen uw vordering te voldoen. In onze aanpak houden we rekening met de klantrelatie die er met uw debiteur bestaat. Betalingsregeling zijn vanzelfsprekend, in overleg met u, mogelijk. Soms ontkomen we er niet aan kosten te moeten maken in een dossier. Dit bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijke procedure of indien uw debiteur verweer voert. Voordat we kosten maken overleggen we dit met u. Florijn verrast u daarmee nooit met onverwachte kosten.

lees meer/minder
Nieuws

27.03 De meest gebruikte smoezen, redenen en tegenwerpingen van debiteuren

“Daar ga ik niet over.“

“De verantwoordelijke is ziek of met vakantie.”

“Ik heb hier nu geen tijd voor. Ik bel u terug.”

“We gaan de factuur betalen.”

‘We hebben de factuur niet ontvangen.”

“De factuur klopt niet of de klant heeft een klacht.”

“We hebben de bestelde goederen niet ontvangen.”

“De factuur is al betaald.”

“De facturen worden automatisch geïncasseerd.”

“We kunnen de factuur niet betalen.”

“We wachten op een betaling van een grote klant. Zodra deze binnen is betalen we uw factuur.”

“Wij hebben met uw collega afgesproken dat…”

“Wij wachten nog op een creditnota van u.”

“Wij hebben andere betalingscondities.”

“Het systeem ligt plat.”

 

Tips

  • Blijft de debiteur smoezen geven, reageer dan met de volgende vraag: “Hoe gaat u ervoor zorgen dat het factuurbedrag morgen op onze rekening staat?
  • Baken het probleem af. Er mogen geen problemen onbesproken blijven die de klant in een later stadium nog als excuus kan gebruiken. Stel bijvoorbeeld de vraag: “Is deze creditnota het enige dat de betaling nog in de weg staat?”
  • Stel open vragen zodat de debiteur gedwongen wordt om actief aan het gesprek deel te nemen. Op deze manier kan hij niet antwoorden met alleen “ja” of “nee”. Zo krijg je meer informatie en is hij eerder geneigd om toezeggingen te doen.
  • Bevestig de gemaakte afspraken altijd schriftelijk en eventueel aangetekend naar de debiteur.

 

Voor meer uitleg over de smoezen zie tuxx.nl

20.03 DUO stuurt onterecht deurwaarder naar 10.000 mbo-studenten

In februari stond bij ruim tienduizend mbo-studenten een deurwaarder op de stoep. Zij waren te laat met de betaling van het lesgeld voor studiejaar 2014-2015. 

Dat meldt het consumentenprogramma Kassa.

Veel studenten waren zich niet bewust van de digitale post waarin aanmaningen binnen kwamen. Ook lazen ze niet de mails die Dienst Uitvoerend Onderwijs stuurde over aanmaningen of was hun emailadres inmiddels veranderd. 

De deurwaarderskosten van 300 euro werden door de DUO doorberekend aan de studenten. 

Volgens de DUO is communicatie over de nieuwe procedure te kortgeschoten. Dat had veel duidelijker moeten gebeuren. De dienst besluit daarom om voor ruim 10.000 mensen de deurwaarderskosten te betalen. Dat kost DUO 1 miljoen euro.

 

Bron: Nu.nl

13.03 Geen dagvaarding meer

Geen dagvaarding meer

 

De dagvaarding verdwijnt, als begrip én als proceshandeling. De dagvaarding wordt vervangen door het veel informelere oproepingsbericht.

Op dit moment is de eisende partij nog verplicht om een dagvaarding op te stellen en aan de wederpartij te laten betekenen door een deurwaarder. In de toekomst zal iedere procedure aanvangen met een oproepingsbericht. De eiser zal dit bericht aan de verweerder mogen toezenden per gewone post, of per e-mail.

De redenen voor deze wijziging zijn de vereenvoudiging van de civiele procedure alsmede een kostenverlaging. Dit is voor cliënten alleen maar toe te juichen. 

Nieuw is dat de rechter een mondeling vonnis kan wijzen.

Digitaal procederen ziet op het digitaal starten van een procedure en indienen van processtukken via de digitale weg. Dat wordt verplicht voor vrijwel alle partijen, met een uitzondering voor de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die niet wordt bijgestaan door een professionele rechtsbijstandsverlener

Bron: Advocaten-Amsterdam  

dagvaarding

6.03 25% minder faillissementen

Het aantal bedrijven dat failliet gaat, is in februari opnieuw flink gedaald vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag naar buiten bracht. In januari gingen ook al een stuk minder bedrijven over de kop dan vorig jaar. Er werden in februari 470 bedrijven en instellingen failliet verklaard. Dat zijn er 23 procent minder dan in februari vorig jaar. Vergeleken met de voorgaande maand liep het aantal bedrijven dat over de kop ging met zeven terug.

De meeste faillissementen zijn uitgesproken in de financiële dienstverlening en in de handel. Maar die sectoren tellen ook de meeste bedrijven. Relatief gezien behoren de bouw, verhuur en handel van onroerend goed, en vervoer en opslag tot de bedrijfstakken met de meeste bankroeten.

bron: Elsevier

 

30.01 Nieuwe beslagvrije voet per 1 januari 2015

Er is het nodige veranderd. We hebben dit voor u uitgeschreven in de bijgevoegde bijlage. lees meer

8.10 Vacature incassomederwerker M/V

Wij zijn op zoek naar een incassomedewerker die ons team komt versterken. Ken jij iemand of wil jij ons nieuwe collega worden? Laat het ons weten. Klik hier voor de vacature.

15.07 'Wanbetaler kost bedrijfsleven 10 miljard'

'Wanbetaler kost bedrijfsleven 10 miljard'

Ondernemingen die weigeren hun rekeningen te voldoen leveren het Nederlandse bedrijfsleven een jaarlijkse schadepost op van zo'n 10 miljard euro. 

Dat komt neer op 0,9 procent van de omzet die bedrijven onderling behalen. Dat concludeert het economische bureau van ING in een dinsdag verschenen rapport, op basis van cijfers van kredietverzekeraar Atradius en incassobureau Intrum Justitia.

Vooral in sectoren als de bouw, industrie en transport, waar de winstmarges toch al flinterdun zijn, is de schade volgens de onderzoekers groot. 

Nederlandse bedrijven behalen een jaarlijkse omzet van rond de 1550 miljard euro. Het grootste deel daarvan (driekwart) betreft leveringen tussen bedrijven. Het overige deel zijn verkopen aan overheden en consumenten.

 

Schade

Bedrijven in ons land leveren 44%van de binnenlandse verkopen op krediet. Hoe groot de schade is van particulieren die hun rekeningen niet betalen is in het rapport niet opgenomen.

Intrum Justitia meldde eerder dit jaar dat Europese ondernemingen vorig jaar voor in totaal 360 miljard euro aan oninbare vorderingen moesten afschrijven, ofwel 3,1 procent van de omzet.

In Nederland werd het afgelopen jaar 2,7 procent afgeboekt op de post dubieuze debiteuren

 

Bron: NU.nl

10.06 Minder faillissementen in de maand mei

Het aantal faillissementen is in mei 2014 met maar liefst 33 procent gedaald ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat is de grootste daling in een maand in de afgelopen twee jaar, blijkt uit cijfers die Faillissementsdossier.nl vandaag bekend heeft gemaakt. De afgelopen maand gingen 829 bedrijven en instellingen bankroet tegen 1231 in mei 2013.

Volgens de website is de daling een gevolg van het weer voorzichtig aantrekken van de economie in de laatste kwartalen van vorig jaar en het daaruit voortvloeiende herstel van het consumentenvertrouwen. Over de eerste vijf maanden van dit jaar daalde het aantal faillissementen met ruim 20 procent tot 4588. In veruit de meeste sectoren gingen deze periode minder bedrijven en instellingen op de fles.

Kentering

Dat gold ook voor de horeca. Tot mei bleef het aantal failliete hotels, restaurants en cafés toenemen. In mei was er sprake van een kentering ten positieve; er werden slechts 27 faillissementen uitgesproken, 50 procent minder dan in april.

Voor Frank Meeuwsen, senior analist bij onderzoeksbureau Foodstep, komt deze daling niet als verrassing. ‘Mede dankzij het mooie weer en het aantrekkende consumentenvertrouwen stijgt de omzet en zien ook horecabedrijven die het moeilijk hebben weer enig perspectief.’

Volgens Meeuwsen zat de omzet in de eerste vijf maanden in veruit de meeste horecasegmenten in de lift. Alleen de fastfoodsector bleef enigszins achter. ‘Dan heb ik het niet zozeer over de grote fastfoodketens, maar vooral over cafetaria’s en andere kleine aanbieders van allerlei snacks. Die hebben veel last van concurrentie uit de detailhandel en van nieuwe toetreders. De drempel om een loempia- of shoarmakraam te beginnen is nu eenmaal vrij laag.’

Het CBS maakte afgelopen week bekend dat de omzet van de horeca in het eerste kwartaal groeide met 1,6 procent. Dit was het hoogst gemeten groeicijfer in één kwartaal sinds 2006. Alleen cafés lieten het enigszins afweten. Cafés kampen met de effecten van btw- en accijnsverhogingen. Ook is de leeftijdsgrens voor alcohol per 1 januari 2014 verhoogd.

Pakketbezorgers

In de transportsector steeg het aantal faillissementen in mei met 50 procent tot 48. Dat is opmerkelijk, want juist in deze branche was er eind vorig jaar en in de eerste vier maanden van 2014 sprake van een flinke daling. In mei gingen vooral meer koeriersbedrijven en pakketbezorgers onderuit.

In de bouw daarentegen bleef het aantal bedrijven dat bankroet ging dalen. De sector telde in de eerste vijf maanden 509 ondernemingen die het niet langer konden bolwerken. Dat was bijna 40 procent minder dan in de overeenkomstige periode vorig jaar.

Ook het aantal winkels dat failliet gaat is in de periode januari tot en met mei substantieel afgenomen. Met een daling van ruim een derde spanden kledingwinkels daarbij de kroon. Vooral textielsupermarkten doen het beter; zij zien hun omzet toenemen. Winkels in dameskleding kampen nog steeds met dalende verkopen.

Op provinciaal niveau nam het aantal faillissementen in de eerste vijf maanden dit jaar het sterkste af in Zeeland en in Friesland.

Bron: FaillissementsDossier.nl/ http://www.creditexpo.nl

lees meer/minder
incasso

incasso

eerder incasseren

Incasso (buiten gerechtelijk)    

In de minnelijke fase schrijven wij de debiteur aan voor de vervallen facturen. In de sommatie berekenen wij incassokosten en rente door aan de debiteur. Omdat Florijn graag snel de vordering wil incasseren hanteren we korte termijnen in de sommaties. Wij zoeken vroegtijdig telefonisch contact met de debiteur en maken gebruik van sms-sommatie, e-mail en bezoeken desgewenst de debiteur. Als volledige betaling uitblijft in het buitenrechtelijke traject, verzorgt Florijn het gerechtelijke traject.

Incasso (gerechtelijk)

De juristen van Florijn stellen een dagvaarding op en behartigen de belangen van de klant tijdens de gerechtelijke procedure. In dit traject is er regelmatig overleg met de klant en wordt samen de koers uitgezet. Florijn werkt met deurwaarders die op regiebasis door Florijn worden aangestuurd om de grip op de zaak te kunnen behouden. De opdrachtgever wordt bij elke stap geïnformeerd over de risico’s en eventueel te maken kosten.

High Volume Incasso

Door onze transparante en scherpe werkwijze is het altijd rendabel ook relatief kleine vorderingen aan oms uit te besteden. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in high volume incasso, ofwel bulkincasso. Wij hebben automatisering hoog in het vaandel en bij bulk incasso is digitale aanlevering of zelfs uitlezen uit uw systemen een vanzelfsprekendheid. De werkwijze verschilt niet van het individuele incassotraject: wij sommeren uw debiteuren per brief, telefoon, e-mail en sms.

FLORIJN INCASSO is intermediar

voor o.a. kredietverzekeringen en factoring

lees meer/minder
creditmanagement

whiteboard

creditmanagement

Debiteurenbeheer

Florijn is gespecialiseerd in het terugdringen van betalingstermijnen. Ons team debiteurenbeheer  herinnert dagelijks de debiteuren van onze klanten aan de betalings-achterstanden. Geheel uit naam en op briefpapier van onze klant. We houden sterk rekening met de wensen van de klant. Onze efficiënte software maakt het mogelijk op debiteurniveau een passend debiteurenbeleid in te richten. Veelal slagen wij erin de gemiddelde betalingstermijn terug te dringen tegen minder kosten voor de klant. Wij verzorgen debiteurenbeheer in tijdelijke en of permanente situaties bij onze klanten.

Uitwinnen debiteurenportefeuille

Florijn wordt steeds vaker door curatoren en bedrijfsadviseurs benaderd voor het (tijdelijk) uitwinnen van een debiteurenportefeuille. Dit in geval van een faillissement waarbij de curator de activa liquide wil maken of bij bedrijfsovernames waarbij de debiteuren bijvoorbeeld bij de verkopende partij blijven en wel moet worden geincasseerd. Ook banken adviseren hun klanten het debiteurenbeheer uit te besteden of een inhaalslag te maken in het debiteurensaldo. Dit om een betere balans te creëren in de cashflow. Bij het uitwinnen van een debiteurenportefeuille werken wij vaak tegen een succesfee. Ook hierbij geldt, net als bij regulier debiteurenbeheer, dat wij dit veelal goedkoper kunnen verzorgen dan onze klant zelf.

Consultancy

Sommige ondernemers willen het debiteurenbeheer niet uitbesteden maar intern in de eigen organisatie blijven verzorgen. Dit zie je met name bij grotere organisaties waarbij er een eigen afdeling of een selectie van de financiële administratie belast is met het debiteurenbeheer. Florijn heeft de afgelopen jaren meerdere malen onderzoek gedaan naar het huidige debiteurenbeleid binnen organisaties en een advies geschreven over mogelijke optimalisatie. Een onderzoek kan u als ondernemer helpen in het maken van de juiste keuzes voor uw debiteurenbeheer en debiteurenbeleid. Ook het begeleiden en trainen van debiteurenbeheerders blijft essentieel en maakt deel uit van het dienstenpakket van Florijn.

 

lees meer/minder
calculator
balkjeDSO

calculator

Door middel van de eerste 4 velden in te vullen ontvangt u direct een overzicht welk effect een verlaging van uw DSO (Days Sales Outstanding) heeft. DSO is het aantal dagen dat facturen uitstaan, voordat deze betaald worden.

 
euro
%
dagen
dagen
euro
euro
euro

Uw debiteurenbeheer uitbesteden?

Wilt u ook weten wat wij voor uw debiteurenbeheer kunnen betekenen? Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

lees meer/minder
faq

hand2

Begrippenlijst

Een overzicht van diverse begrippen en woorden uit de incasso branche op alfabetische volgorde. Klik op een letter voor het overzicht.

A

Aanzegging

Een aanzegging is een gerechtelijke bekendmaking. Bijvoorbeeld een aanzegging van een openbare verkoop of een aanzegging tot ontruiming.

Advocaat

Een advocaat voert de procedure bij de rechtbank. Ook voert hij het woord tijdens de rechtszitting. Bij Florijn gebruiken wij een advocaat wanneer wij boven de competentiegrens procederen (>25.000 euro) of in het geval van een kort geding of faillissementsverzoek.

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een door partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.

Arrest

Een uitspraak welke wordt uitgesproken door de rechter van het gerechtshof in Leeuwarden.

B

Beschikking

Een procedure welke gestart wordt met een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie of bewind) volgt er een uitspraak genaamd beschikking. Behalve een verzoek tot faillissement, dan noemt men die uitspraak een vonnis. Een beschikking heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis. Er kan dus beslag worden gelegd.

Beslag

De deurwaarder legt beslag, hij executeert het vonnis of beschikking. Voorbeelden hiervan zijn beslag op roerende zaken, derdengelden maar ook op loon of beslag op een bankrekening.

Beslag vrije voet (BVV)

Het gedeelte van het periodieke inkomen waar geen beslag op gelegd kan en mag worden. Periodiek inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, pensioen, levensverzekeringen en alimentatie.

Betekening

Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking door een deurwaarder van stukken en mededelingen aan de schuldenaar. Vaak zijn dit dagvaardingen en vonnissen die aan de schuldenaar bekend worden gemaakt.

Buitengerechtelijk

Zonder tussenkomst van rechter of dwangmiddelen proberen tot een oplossing van de zaak te komen.

C

Comparitie van partijen

Een mondelinge horing tijdens de procedure bij de rechtbank. De rechter wil dan inlichten verkrijgen over het geschil. De rechter probeert veelal een schikking te treffen tussen partijen.

Conclusie van antwoord

Een schriftelijke verweer van de gedaagde (ook wel schuldenaar of debiteur) op de inhoud van de dagvaarding. De dagvaarding wordt conclusie van eis genoemd. De reactie hierop heet dan ook conclusie van antwoord.

Conservatoir beslag

Het beslag dat tot doel heeft verhaalobjecten veilig te stellen in het geval dat er niet beschikt wordt over een executoriale titel en er gevreesd moet worden voor verduistering van het verhaalsobject. Een advocaat moet zich tot de president van de rechtbank wenden om verlof te krijgen voor conservatoir beslag, (presidiale titel).

Constatering

Een vaststelling door de deurwaarder van hetgeen hem uit eigen waarneming bekend wordt, ofwel wat hij zelf constateert, daarvan wordt door hem een akte opgemaakt, het zogeheten proces-verbaal van constatering, een proces-verbaal van constatering kan bv. dienen als (aanvullend) bewijsstuk.

Cumulatief beslag

Hiervan is sprake als er meer dan één beslag is gelegd onder dezelfde rechts- of natuurlijk- persoon.

Curator

1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
2. In faillissementen is de curator degene die de belangen van de crediteuren behartigd en de activa in het faillissement liquide maakt waarna deze wordt verdeeld over de preferente en concurrente schuldeisers.

Concurrente schuldeiser

Een schuldeiser is welke in faillissement of gerechtelijk verdeling gelijke mede deelt in de opbrengst. Niet wordt bevoorrecht, niet preferent is.

Conclusie van repliek

Repliek is het antwoord van de eiser op de conclusie van antwoord van de schuldenaar.

Crediteur

Een persoon of instelling die geld tegoed heeft van een schuldenaar als gevolg van een overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, bijvoorbeeld een leveringsafspraak met betrekking tot goederen of diensten, waar de betaling van een geldbedrag tegenover staat.

D

Dagvaarding

Een dagvaarding is een schriftelijk oproep aan de gedaagde om voor het gerecht te verschijnen. De zogeheten conclusie van eis.

Debiteur

Een debiteur of schuldenaar is degene die een bedrag verschuldigd is aan de eiser.

Derdenbeslag

Een beslag op goederen of gelden van de schuldenaar die onder derden berusten. Bijvoorbeeld beslag op loon, een uitkering of goederen die iemand anders voor de schuldenaar bewaart. Het derdenbeslag wordt gelegd door een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de schuldeiser.

Deurwaarder, Gerechtsdeurwaarder

Een deurwaarder wordt benoemd door de Kroon en is belast met een aantal wettelijke taken. Voorbeelden hiervan zijn het uitbrengen van dagvaardingen, exploten, het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopen.

Conclusie van dupliek

Een reactie van gedaagde in de gerechtelijke procedure op een conclusie van repliek, het antwoord van de schuldeiser op de conclusie van antwoord door gedaagde.

Dwangbevel

Een ten uitvoer te leggen bevel om te betalen zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, dwangbevelen kunnen slechts door bepaalde organen worden uitgevaardigd.

E

Eis

Vordering van de schuldeiser op de schuldenaar.

Eiser

Degene die de gerechtelijke procedure start.

Executie

Het ten uitvoer brengen van vonnissen, beschikkingen, dwangbevelen en akten. Voorbeelden hiervan zijn beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.

Executoriaal beslag

Het ten uitvoer leggen van een vonnis na uitspraak van de rechtbank zijnde een executoriale titel. Beslag kan o.a. worden gelegd op vermogensbestanddelen of onder derden.

Executoriale titel

Een vonnis, uitspraak van de rechtbank, beginnende met ‘ in naam der koningin/koning).

Exploot

Algemene naam voor alle stukken die een deurwaarder aan debiteur betekend. Dit door persoonlijke overhandiging of middels een gesloten enveloppe wordt achtergelaten bij debiteur.

F

Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen van een schuldenaar.

G

Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

De administratie van de gemeenten waarin iedere gemeente de gegevens van haar bewoners bijhoudt: geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksgegevens, verblijfsgegevens en historische verblijfsgegevens (oude adressen). Deze gegevens zijn uit privacy overwegingen niet voor iedereen inzichtelijk. Een deurwaarder is echter wel verplicht ten behoeve van een ambtshandeling de gegevens van de debiteur te controleren.

Griffier

Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis. De griffier zit naast de rechter tijdens de zitting.

Griffierecht

Vergoeding van de kosten van de rechter, griffie enz. tijdens een gerechtelijke procedure. Deze kosten komen veelal voor degene die de procedure verliest of worden door partijen samen gedragen bij een mogelijke schikking.

Grosse

Het afschrift (origineel) van het vonnis dat de partij die in het gelijk gesteld is ontvangt.

H

Hoger beroep

Wanneer een van de partijen die betrokken is bij een procedure het niet eens is met de uitspraak kan hij zich in veel gevallen wenden tot een 'hogere' rechter, die een zaak opnieuw gaat beoordelen aan de hand van de ingebrachte bezwaren. Om tegen een vonnis van een kantonrechter hoger beroep te kunnen instellen dient een vordering echter wel een bedrag van tenminste € 1.750,00 te belopen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Iemand die hoofdelijke aansprakelijk is, is samen met een of meer anderen voor het geheel aansprakelijk voor een bepaalde schuld, hetgeen betekent dat ieder van de hoofdelijk aansprakelijke individueel voor het geheel kan worden aangesproken. Bijvoorbeeld wanneer twee personen met elkaar een rekening bij de bank hebben, er bij de overeenkomst is bepaald dat beide schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn, er een debetsaldo is ontstaan, de ene schuldenaar helemaal geen geld heeft, de andere wel, de bank vervolgens het debetsaldo geheel op de ene schuldenaar kan en mag verhalen. De schuldenaar die in het voorbeeld de gehele schuld betaald, heeft vervolgens een vorderingsrecht op de andere schuldenaar voor wat betreft de helft van de schuld.

Hoofdsom

De verschuldigde, te vorderen, geldsom los van rente en incassokosten.

I

Ingebrekestelling

Een brief aan schuldenaar door schuldeiser waarin schuldeiser stelt dat schuldenaar in verzuim is en schuldenaar een hersteltermijn krijgt. Hierbij wordt schuldenaar gewaarschuwd voor de kosten in het geval schuldenaar in verzuim blijft.

Insolventie

Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement

J

Jurisprudentie

Uitspraken van rechters. Dit vormt de richtlijn voor rechters in vergelijkbare casussen.

K

Kort geding

Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen (in een zogenoemde 'bodemprocedure'.

Klacht

U kunt uw klacht over een deurwaarder indienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

L

Lijdelijk

In het civiele recht is 'de rechter lijdelijk'. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.

Loonbeslag

Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag: beslag onder de werkgever op het loon van de schuldenaar. Loonbeslag wordt door de deurwaarder, in opdracht van een schuldeiser, uitgevoerd.

M

Mediation

Een manier om zonder tussenkomst van een rechter een geschil op te lossen (minnelijk)

Minnelijk (incasso)

In het minnelijke incassotraject (ook wel buitengerechtelijk genoemd) proberen de partijen zonder tussenkomst van de rechter of dwangmiddelen tot een oplossing van de zaak te komen.

Minnelijk schikking

Akkoord bereikt zonder tussenkomst van de rechter. Dit akkoord heeft geen rechtelijk karakter. Lees, bij niet nakoming moet eerst een titel behaald te worden bij de rechter alvorens er beslag gelegd kan worden.

N

Niet-ontvankelijk

Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter, bijvoorbeeld omdat een zaak te lang heeft gelegen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn, is overschreden.

O

Openbaar exploot

Een exploot dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats wordt. Het exploot wordt aan het parket van het openbaar ministerie betekent bij het gerecht van de plaats waar de zaak moet dienen. Tevens wordt een verkorte versie van het exploot gepubliceerd in de krant, de oproepingstermijn voor dagvaarding is drie maanden.

In het geval dat er geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend is maar wel in Europa wordt het exploot betekend conform de regelgeving opgenomen in o.a. de Europese Betekeningsverordening.

Ontruiming

Een gerechtsdeurwaarder mag de debiteur dwingen een onroerende zaak (pand) te verlaten als deze in gebreke blijft. Ontruiming kan uitsluitend met een gerechtelijk bevel (vonnis van kantonrechter). De gerechtsdeurwaarder haalt alle goederen die niet bij het betreffende pand horen uit dat pand en plaats deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de gemeente afgevoerd en opgeslagen of als afval afgevoerd. Ook mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden daaruit gezet. Ontruiming heft de schuld van de debiteur niet op: de geldvordering blijft gehandhaafd vermeerderd met alle kosten van de ontruiming.

P

President

De voorzitter van een rechtbank, een gerechtshof en van de Hoge Raad heet president. Ook de rechter die een zitting van een rechtbank of hof voorzit wordt president of voorzitter genoemd.

Proceskosten

Salarissen en voorschoten van advocaten en verdere(noodzakelijke) gerechtskosten zoals onder andere kosten salaris gemachtigde.

Preferente schuldeiser

Een schuldeiser welke in faillissement voorrang heeft op andere schuldeisers bij het innen van hun vorderingen.

Q

Geen begrip gevonden

R

Requirant

Degene die een vordering indient ook wel eisende partij of schuldeiser genoemd.

Rol

Een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld.

S

Salaris gemachtigde

Het salaris van de gemachtigde in een procedure, het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend, een van de partijen kan worden veroordeeld tot betaling van het salaris van de gemachtigde van de ander, de hoogte van het salaris is afhankelijk van het belang van de zaak en de hoeveelheid werkzaamheden die zijn verricht. Er wordt een standaard tarief gehanteerd dat gebaseerd is op afspraken die zijn gemaakt met kantonrechters, een kantonrechter heeft bevoegdheid het salaris te matigen. Het salaris dekt over het algemeen niet het werkelijke honorarium.

Schuldenaar

De schuldenaar is degene die een betaalverplichting jegens een opdrachtgever niet is nagekomen. Ook wel gerequireerde of gedaagde genoemd.

Sommatie

Een sommatie is een aanmaning tot betaling. Veelal gezonden door een incassobureau of deurwaarderskantoor.

Surseance van betaling

Wettelijk uitstel van betaling.

T

Titel

Juridische basis bijvoorbeeld vonnis, notariële akte, dwangbevel of beschikking

Toevoeging

Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een raadsman wordt toegewezen. Dit in geval de gedaagde de kosten voor zijn verdediging niet kan dragen in verband met een te laag inkomen.
Uitvoerbaar bij voorraad
Indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is verklaard betekent dat de tenuitvoerlegging kan aanvangen en worden voortgezet ongeacht of er een rechtsmiddel (bv. hoger beroep of verzet) tegen de veroordeling wordt ingesteld.

U

Geen begrip gevonden.

V

Verstek

Wanneer de gedaagde geen gehoor geeft aan zijn recht zich te verdedigen in de procedure. Gedaagde komt dus niet naar de zitting en voert geen schriftelijk verweer (conclusie van antwoord). Verstek leidt veelal tot toewijzing van de eis, tenzij de eis door de rechter ongegrond of onrechtmatig wordt verklaard.

Verzet

Bezwaar welk iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures.

Vordering

Het totaal van de hoofdsom, vermeerderd met rentes en toeslagen voor de gemaakte kosten in de betreffende zaak.

W

Wettelijke rente

De rente die wettelijk verschuldigd is bij het te laat betalen van de geldsom. Hierin wordt een onderscheidt gemaakt tussen consumenten en handelstransacties.

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen biedt natuurlijke personen (personen waarbij geen sprake is van een eigen bedrijf) met financiële problemen een perspectief op een schuldenvrije toekomst. Gedurende drie jaren wordt een gedeelte van het inkomen gereserveerd voor aflossing aan de schuldeisers. Na drie jaren en goed gedrag (geen nieuwe schulden gemaakt) krijgt de debiteur een schone lei wat zoveel betekent dat de schuldeiser zijn schuld niet meer kan verhalen op de natuurlijke persoon. Belangrijke voorwaarden voor toelating zijn dat de schulden ter goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Tevens dient de natuurlijk persoon zich in de periode van drie jaar te onthouden van het maken van nieuwe schulden.

X

Geen begrip gevonden.

Y

Geen begrip gevonden.

Z

Geen begrip gevonden.

lees meer/minder
contact
balkjeFlorijn

contact

Zwedenlaan 22

Hier houden wij kantoor

 

Florijn Incasso B.V.

Zwedenlaan 22,
9403 DE Assen

T. 0592 - 820 220
F. 0592 - 820 237
E. info@florijnincasso.nl
B. Derdenrekening 13.25.88.668

KVK: 02318648
BTW: NL.00.16.09.877.B.01

Routebeschrijving naar ons kantoor?

balkjeFlorijn

diensten

lees meer/minder
Tarieven

Bij Florijn zijn wij transparant in onze kostenstructuur. Ja, we willen graag geld verdienen maar dan bij voorkeur doordat de debiteur onze kosten voldoet. Voor wij kostenverhogende stappen nemen in een dossier overleggen wij dit met u als opdrachtgever. U wordt dan ook nooit verrast door een nota van ons kantoor.

In de bijlage treft u een drietal mogelijkheden aan op basis waarvan we kunnen samenwerken.

klik hier voor onze tarieven

 

lees meer/minder
back