Wie is Florijn?

wie is florijn

Wie is Florijn

Wij zijn een jong en ambitieus kantoor met een bereikbare klantgerichte aanpak. U doet zaken met Florijn omdat we ‘echt’ rekening houden met uw wensen. Met een gezonde eagerness en drive incasseren wij uw vorderingen. We maken hierbij nagenoeg geen onderscheid in omvang van uw hoofdsom of rechtsvorm. Elke vordering is voor u immers één teveel. De meeste kosten van ons kantoor weten wij voor u op uw debiteur te verhalen.

Wij zijn trots op de incassoscores die we elke dag weer opnieuw realiseren. Door snel in contact te komen met uw debiteuren slagen we er in ook eerder te incasseren. Wij gebruiken traditionele manieren van communiceren maar passen ook nieuwe media toe om debiteuren te traceren en aan te sporen uw vordering te voldoen. In onze aanpak houden we rekening met de klantrelatie die er met uw debiteur bestaat. Betalingsregeling zijn vanzelfsprekend, in overleg met u, mogelijk. Soms ontkomen we er niet aan kosten te moeten maken in een dossier. Dit bijvoorbeeld in het geval van een gerechtelijke procedure of indien uw debiteur verweer voert. Voordat we kosten maken overleggen we dit met u. Florijn verrast u daarmee nooit met onverwachte kosten.

lees meer/minder
incasso

incasso

Eerder incasseren

Incasso (buiten gerechtelijk)    

In de minnelijke fase schrijven wij de debiteur aan voor de vervallen facturen. In de sommatie berekenen wij incassokosten en rente door aan de debiteur. Omdat Florijn graag snel de vordering wil incasseren hanteren we korte termijnen in de sommaties. Wij zoeken vroegtijdig telefonisch contact met de debiteur en maken gebruik van sms-sommatie, e-mail en bezoeken desgewenst de debiteur. Als volledige betaling uitblijft in het buitenrechtelijke traject, verzorgt Florijn het gerechtelijke traject.

Incasso (gerechtelijk)

De juristen van Florijn stellen een dagvaarding op en behartigen de belangen van de klant tijdens de gerechtelijke procedure. In dit traject is er regelmatig overleg met de klant en wordt samen de koers uitgezet. Florijn werkt met deurwaarders die op regiebasis door Florijn worden aangestuurd om de grip op de zaak te kunnen behouden. De opdrachtgever wordt bij elke stap geïnformeerd over de risico’s en eventueel te maken kosten.

High Volume Incasso

Door onze transparante en scherpe werkwijze is het altijd rendabel ook relatief kleine vorderingen aan oms uit te besteden. Wij zijn dan ook gespecialiseerd in high volume incasso, ofwel bulkincasso. Wij hebben automatisering hoog in het vaandel en bij bulk incasso is digitale aanlevering of zelfs uitlezen uit uw systemen een vanzelfsprekendheid. De werkwijze verschilt niet van het individuele incassotraject: wij sommeren uw debiteuren per brief, telefoon, e-mail en sms.

FLORIJN INCASSO is intermediar

voor o.a. kredietverzekeringen en factoring

lees meer/minder
Nieuws

22.04 Mojito Party 22 april

Mojito 22 april 2016colorchange

15.04 Snelle betaling aan MKB weer breder gesteund

steeds meer bedrijven sluiten zich aan bij Betaalme.nu en zeggen daarmee toe de rekeningen van MKB-leveranciers binnen 30 dagen te betalen. Vandaag werd bekend dat Rabobank, PGGM, Schiphol Group en Havenbedrijf Amsterdam toetreden tot het initiatief.

Handschoen

MKB-Nederland juicht toe dat het bedrijfsleven zelf de handschoen oppakt en rekeningen snel betaalt. Het bewustzijn bij grote bedrijven dat zij rekeningen van mkb-leveranciers binnen 30 dagen moeten betalen groeit. Eerder sloten Heineken Nederland, Randstad, Jumbo, FrieslandCampina, KPN, NS en TomTom zich al bij het initiatief aan. Tienduizenden mkb’ers zullen nu profiteren van de stap die deze grote bedrijven nu zetten.

Cruciaal

MKB-Nederland maakt zich hard voor korte betaaltermijnen bij de overheid en tussen bedrijven onderling. Het MKB is sterk afhankelijk van liquiditeit om te kunnen ondernemen. Veel bedrijven hebben een tekort aan liquide middelen, waardoor ze kwetsbaar zijn en belemmerd worden in hun groei. Dit komt voor een belangrijk deel omdat ze moeten wachten tot hun facturen zijn betaald. Snelle betaling is dus cruciaal. Al eerder opende de ondernemersorganisatie daarom een meldpunt late betalingen grote ondernemingen.

Het doel van Betaalme.nu is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de 1000 grootste Nederlandse ondernemingen meedoet en dat op die manier circa € 2,5 miljard uit openstaande facturen wordt vrijgemaakt voor het mkb. MKB-Nederland roept alle grote bedrijven op zich aan te sluiten bij dit initiatief.

Kijk voor meer informatie op www.betaalme.nu

 

bron: creditexpo

 

8.04 9 dingen die op een goede factuur staan

De factuur is een van uw belangrijkste bedrijfsdocumenten, want de gezondheid van uw onderneming hangt er sterk van af.

Heeft u te maken met te late betalingen? Dan kan het onder andere helpen uw factuur te optimaliseren om het betaalgedrag van uw klanten verbeteren. Factureren is geen hogere wiskunde, maar er zijn wel een aantal belangrijke eisen waar u rekening mee moet houden.

1. Zorg er in eerste instantie voor dat alle verplichte gegevens op de factuur staan:

 • Uw volledige naam of handelsnaam en adres
 • De volledige naam of handelsnaam en het adres van uw klant. Let op: alleen de postbus is niet voldoende
 • Het btw-nummer van uw bedrijf
 • Het KvK-nummer van uw bedrijf
 • De factuurdatum
 • Een uniek volgnummer van de factuur
 • De omschrijving en het aantal van de goederen of diensten die u heeft geleverd
 • De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • Het bedrag dat u in rekening brengt, inclusief en exclusief btw
 • Het btw-bedrag
 • Het is bovendien verplicht de factuur uiterlijk de 15e van de maand te sturen, na de maand waarin u de goederen of diensten heeft geleverd.

2. Als u elektronisch factureert, dan gelden dezelfde regels. Het is dan bovendien nuttig een (digitale) kopie van de factuur te bewaren omdat u moet kunnen aantonen dat de factuur authentiek en integer is.

3. Hoewel het niet verplicht is om het woord ‘factuur’ te vermelden, raden wij toch aan dit te doen. Het biedt duidelijkheid en u voorkomt verwarring over het document.

4. Wanneer u bepaalde goederen of diensten gratis heeft geleverd, kunt u dit beter niet op de factuur zetten. Staat het wel zwart op wit, dan moet u de btw zelf voldoen.

5. Volgens de wet bent u verplicht uw facturen gedurende 7 jaar te bewaren. Facturen over onroerende zaken bewaart u 10 jaar.

6. U moet facturen bewaren in de vorm waarin u ze heeft ontvangen of verstuurd. Een papieren factuur bewaart u dus op papier, een digitale op uw computer.

7. Wilt u elektronisch factureren, dan moet uw klant daar van tevoren mee akkoord zijn gegaan.

8. Let op de vormgeving van uw factuur. Zorg ervoor dat hij klantvriendelijk is en dat het onderwerp, het te betalen bedrag, de referentie en het bankrekeningnummer duidelijk leesbaar zijn zodat de klant niet moet zoeken naar de belangrijkste vermeldingen.

9. Factureer niet met een datum in het verleden. Een maand wordt pas afgesloten op de 15de van de daaropvolgende maand. Het gevolg? Ook de facturen worden pas rond die dag verstuurd, maar wel met de laatste dag van de vorige maand als factuurdatum. Een verschil van twee weken dus tussen factuur en verzending.

En dat geeft geen positieve indruk. Wanneer een klant merkt dat de factuurdatum al heel wat dagen achter zich ligt, dan zal hij de factuur ervaren als ‘niet dringend’. Hij zal redeneren dat wanneer de leverancier zo laat is om zijn factuur te sturen, een tijdige betaling ook wel niet zo veel uitmaakt. Met andere woorden: als u laat bent, dan zal de klant een correcte betaling ook niet zo nauw nemen.

Factureer dus niet met een datum in het verleden. Wees correct met uw data en termijnen. Anders gaan uw klanten hun eigen termijnen bepalen. En helaas… deze komen zelden overeen met wat u voorzien heeft.

Misschien lukt het niet altijd om de facturen op de facturatiedatum samen te stellen en te versturen. Probeer in elk geval de termijn zo kort mogelijk te houden.

Bron: Graydon Blog

8.01 Credit Managers’ Index december 2015: Plus, plus, plus, min

De Credit Managers’ Index (CMI) sluit 2015 af met positieve cijfers, de maand uitkomst is met 62,4 een absoluut hoogte record sinds de eerste metingen van 2011. 

De grootste stijger die dit cijfer mede mogelijk maakt is een sterke verlaging van het vervallen debiteurensaldo met 15% ten opzichte van 2014. Dit toont aan dat het betaalgedrag flink is verbeterd en dat daarmee het risico op wanbetaling is afgenomen. Ondanks dat zien we nog wel een lichte toename in de afschrijvingen dubieuze debiteuren, navraag leert dat dit nog te maken heeft met de nasleep van de voorgaande slechtere jaren. Het aantal faillissementen (bron: faillissementen.com) is met 568 stuks wel wat aan de hoge kant maar als we het totaal aantal faillissementen van 2015 in ogenschouw nemen dan is dat met 6.498 zeer laag. Een spectaculaire daling van 23% ten opzichte van 2014. Kortom 2015 sluiten we af met plussen in de belangrijkste indicatoren van de CMI en een min in het aantal faillissementen. Vergelijken we deze uitkomst met die van de Verenigde Staten dan moet wel worden gezegd dat het hoogtepunt is bereikt. In de VS is inmiddels na een recordjaar in 2014 een dalende trend ingezet in 2015, het blijft dus van belang dat de credit manager scherp blijft en vinger aan de pols houdt.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 60e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor december 2015 komt uit op 62,4 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een stijging van 7,7 punten ten opzichte van november. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 64,6 naar 64,8. De omzetindex daalde van 65,5 naar 64,3. De rest bleef wederom vrij stabiel. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 48,3 naar 60,8. Opvallend zijn de stevige verbeteringen in afschrijvingen, het aantal faillissementen en problematische schulden en het aantal klachten, deze zijn in december weer afgenomen waardoor die indices stevig zijn gestegen. In de laatste maand van het jaar zien we ook een flinke daling van het aantal zaken waarvoor een incassobureau of deurwaarder moest worden ingeschakeld. Een teken dat debiteuren weer meer en vaker op tijd betalen en dat is natuurlijk al maanden zichtbaar aan een constante verbetering van het vervallen debiteurensaldo. Deze verlaging gaat gepaard met minder externe bemoeienis. Het feit dat de afschrijvingen (nog) niet zijn gedaald is een kwestie van tijd. Credit managers nemen vaak nog lang de tijd om vorderingen alsnog te (laten) incasseren, we zullen zien dat bij een gelijk blijvende economische trend ook dat cijfer in 2016 laat zien dat het goed gaat.

Het volledige rapport van deze CMI kunt u opvragen via: www.cm-benchmark.nl

 

Bron: www.ultimoo.nl  / www.creditexpo.nl 

23.10 10 essentiële tips voor credit management

Credit management heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt en is bij veel ondernemingen hoger op de agenda gekomen. En terecht, want er is veel resultaat te behalen met gestructureerd credit management. Credit management is veel meer dan zorgen dat uw klanten op tijd betalen. Ook analyses van betalingsrisico’s, het signaleren van betalingsproblemen, het monitoren van operationele processen en het implementeren van uw credit management beleid in de hele organisatie zijn belangrijke onderdelen. 10 essentiële tips voor credit management:

1. Uw klant is en blijft een klant

Een nieuwe klant wordt doorgaans met veel gejubel binnen- gehaald. Maar daarna wordt hij vaak behandeld als debiteur in plaats van als klant. Kijk uit dat u niet teveel focus legt op korte termijn inkomsten in tegenstelling tot investeren in de lange termijn relatie.

2. Verdeel uw klanten in profielen

Zijn al uw klanten hetzelfde? Waarschijnlijk niet! Met sommige klanten doet u al jaren zaken terwijl andere nog nieuw en onbe- kend zijn. Het is waarschijnlijk dat u klanten heeft die veel afne- men en andere die slechts kleine orders plaatsen. Door uw klan- ten in (vergelijkbare) groepen te verdelen krijgt u meer inzicht.

3. Bepaal een passende bewaking

Noteer eens hoe u op dit moment met uw klanten omgaat. Wanneer neemt u contact op? En op welk moment? Doet u dit per brief, mail, telefoon of anders? Door uw verschillende klan- ten (klantprofielen) op gepaste wijze te benaderen besteedt u uw tijd efficiënt en behaald u het meeste rendement. 

4. Zorg voor een werkbaar plan

Als uw plannen te ambitieus zijn confronteert u uw medewerkers met een te grote hoeveelheid acties. Het overzicht verdwijnt en dit werkt demotiverend. Door uw klanten goed te segmenteren en te monitoren welke benadering het gewenste resultaat ople- vert kunt u het beste halen uit uw credit managers.

5. Benut zoveel mogelijk bronnen

Probeer zicht te krijgen op de stabiliteit en liquiditeit van uw afnemers door informatie in te winnen uit verschillende bron- nen. Door uw eigen ervaringen te combineren met externe bronnen kunt u risico’s beter inschatten.

6. Strak op proces, zacht op de persoon

U heeft afspraken gemaakt met uw klant. Blijf bij uw beleid en processen en laat uw klant ook weten dat u er op rekent dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Ondanks dat u zakelijk blijft kunt u de communicatie het beste vriendelijk en persoonlijk houden. Dus strak op het proces en maar wel met de persoonlijke aandacht die een klant nodig heeft. 

7. Blijf in gesprek

Communicatie is key! Reserveer tijd voor persoonlijk contact met uw klant. Alleen door daadwerkelijk contact op te nemen kunt u de motivatie achter een uitblijvende betaling achterha- len. Bespreek wat u kunt doen om de betaling te bespoedigen en bepaal gezamenlijk een reële betaalafspraak.

8. Benut klachten voor procesverbetering

Benader klachten als waardevolle input. Klachten laten zien waar de zwakke plekken in uw organisatie zitten. Welke onder- delen in het order2cash traject vragen om verbetering? Deze informatie kan uw bedrijf helpen sturen op procesverbetering.

9. Profileer credit management binnen uw organisatie

Laat uw interne organisatie weten wat credit management doet en deel informatie. Zie uw collega’s niet als concurrenten of stoorzenders maar neem als uitgangspunt dat verschillende afdelingen elkaar kunnen versterken.

10. Haal inzicht uit rapportages

Beoordeel regelmatig de effectiviteit van uw afdeling credit management. Is de workload reëel? Lukt het uw medewerkers om het geplande beleid te volgen of moet er regelmatig afge- weken worden van de planning? Worden de gewenste resul- taten bereikt met uw huidige beleid? Flexibiliteit in uw aanpak houdt de focus op resultaat scherp. 

Bron: Onguard

 

16.10 Sterke verbetering betaalgedrag

Sterke verbetering betaalgedrag


cmi logo

De Credit Managers’ Index (CMI) laat bij de afsluiting van het derde kwartaal van 2015 op alle deelgebieden een lichte daling zien. Opvallend is dat de indicatoren die samenhangen met het betaalgedrag van debiteuren al vijf maanden op rij en met name in het laatste kwartaal een sterke verbetering laten zien. Dit is zichtbaar in een steeds meer afnemend vervallen debiteurensaldo en een verlaging van het aantal zaken dat met behulp van een incassobureau of deurwaarder moet worden geïncasseerd. Ook het aantal faillissementen inclusief eenmanszaken was in september weer laag. Dit keer wel een lichte stijging ten opzichte van de extreem lage maand augustus maar met 441 faillissementen (bron: www.faillissementen.com) nog steeds een uitkomst die laat zien dat we voorlopig afgerekend hebben met het slechte economische klimaat. De PMI (Purchase Managers’ Index) in Nederland laat in vergelijking met de CMI een zelfde beeld zien, ook daar liet juli een flinke piek zien maar stabiliseert de uitkomst zich nu rond de 53.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 57e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor september 2015 komt uit op 52,8 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een daling van 0,7 punten ten opzichte van augustus. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 49,6 naar 49,3. De omzetindex daalde zelfs van 50.0 naar 45,7. Het aantal nieuw klanten is weer toegenomen, deze index stijgt van 45,7 naar 52,9. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 56,2 naar 55,2 . In bijna alle factoren zien we hier nog steeds een stabiel positief beeld. Opvallend is de lage score aangaande ontvangen van klachten, deze zijn in september weer toegenomen waardoor die index flink is gezakt, van 52,9 naar 44,1. Verontrustend is dit (nog) niet omdat we ook zien dat het vervallen saldo wederom is afgenomen waardoor de index stijgt van 52,9 naar 58,6. Een beeld dat we nu al vijf maanden achter elkaar zien. Het betaalgedrag is zienderogen verbeterd wat ook wel blijkt uit de daling van de afschrijvingen dubieuze debiteuren, de flinke afname in het aantal faillissementen en de daling van het aantal geconstateerde problematische schulden. Alle indicatoren samen geven een geruststellend beeld. Kwartaal drie van 2015 wordt afgesloten met een totaal van 1.486 faillissementen. Zetten we dat af tegen 2014 dan zien we een stevige afname van 25%. Met het laatste kwartaal van 2015 voor de boeg staan alle seinen op groen en kunnen we afstevenen op een jaar waarin positivisme de overhand heeft.

Ook meedoen met het samenstellen van de CMI? Meld u dan aan via www.cm-benchmark.nl

 

Bron: Ultimoo Group

23.09 Ook gerechtshof staat politie-staking bij deurwaarders toe

De rechter staat toe dat de politie staakt bij de begeleiding van deurwaarders. In hoger beroep heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat het op dit moment niet dringend noodzakelijk is om de actie te verbieden.

Gerechtsdeurwaarders moeten volgens de wet worden begeleid door de politie als bij een beslaglegging de deur dicht blijft, of de deurwaarder de toegang wordt geweigerd.

De politie wil tijdens de acties alleen in schrijnende gevallen een deurwaarder begeleiden. Dan gaat het onder meer om gevallen van acute overlast.

Kort geding

Begin september bepaalde de rechter in een kort geding al dat de politie mag stoppen met de ondersteuning van deurwaarders, als onderdeel van de acties voor een betere cao. Het geding was aangespannen door minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie.

De Nederlandse Staat en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG, waren bij het gerechtshof in Den Haag een spoedprocedure begonnen tegen de politiebonden die actievoeren.

Proportioneel

Het Haagse gerechtshof zegt dat de politie maar weinig actiemiddelen ter beschikking heeft. Daarbij is het volgens de rechter onvermijdelijk dat derden daarvan schade ondervinden.

De rechter vindt wel dat er sprake moet zijn van proportionaliteit, maar op dit moment is de schade niet zo omvangrijk dat het onaanvaardbaar is, aldus het hof. 

Deurwaarders teleurgesteld

In een eerste reactie zegt een woordvoerder van de KBvG dat de uitspraak teleurstellend is. Het hof heeft wel een genuanceerde uitspraak gedaan, onder meer over de proportionaliteit van de politie-actie, maar het betekent wel dat ontruimingen en beslagen niet kunnen worden uitgevoerd, aldus de woordvoerder.

Per jaar zijn er volgens de KBvG zo'n 13.000 ontruimingen. Daarbij moet altijd politie aanwezig zijn. Dat werk blijft liggen tot de actie is afgelopen. 

Betere cao

Politiemedewerkers voeren actie voor een betere cao. In mei kondigde de vakcentrale FNV al aan dat er stakingen zouden komen, nadat de onderhandelingen waren vastgelopen. Sindsdien zijn er verschillende acties geweest.

 

bron: NOS

4.09 Binnen kijken bij Florijn?

Florijn Incasso

lees meer/minder
creditmanagement

whiteboard

Creditmanagement

Debiteurenbeheer

Florijn is gespecialiseerd in het terugdringen van betalingstermijnen. Ons team debiteurenbeheer  herinnert dagelijks de debiteuren van onze klanten aan de betalings-achterstanden. Geheel uit naam en op briefpapier van onze klant. We houden sterk rekening met de wensen van de klant. Onze efficiënte software maakt het mogelijk op debiteurniveau een passend debiteurenbeleid in te richten. Veelal slagen wij erin de gemiddelde betalingstermijn terug te dringen tegen minder kosten voor de klant. Wij verzorgen debiteurenbeheer in tijdelijke en of permanente situaties bij onze klanten.

Uitwinnen debiteurenportefeuille

Florijn wordt steeds vaker door curatoren en bedrijfsadviseurs benaderd voor het (tijdelijk) uitwinnen van een debiteurenportefeuille. Dit in geval van een faillissement waarbij de curator de activa liquide wil maken of bij bedrijfsovernames waarbij de debiteuren bijvoorbeeld bij de verkopende partij blijven en wel moet worden geincasseerd. Ook banken adviseren hun klanten het debiteurenbeheer uit te besteden of een inhaalslag te maken in het debiteurensaldo. Dit om een betere balans te creëren in de cashflow. Bij het uitwinnen van een debiteurenportefeuille werken wij vaak tegen een succesfee. Ook hierbij geldt, net als bij regulier debiteurenbeheer, dat wij dit veelal goedkoper kunnen verzorgen dan onze klant zelf.

Consultancy

Sommige ondernemers willen het debiteurenbeheer niet uitbesteden maar intern in de eigen organisatie blijven verzorgen. Dit zie je met name bij grotere organisaties waarbij er een eigen afdeling of een selectie van de financiële administratie belast is met het debiteurenbeheer. Florijn heeft de afgelopen jaren meerdere malen onderzoek gedaan naar het huidige debiteurenbeleid binnen organisaties en een advies geschreven over mogelijke optimalisatie. Een onderzoek kan u als ondernemer helpen in het maken van de juiste keuzes voor uw debiteurenbeheer en debiteurenbeleid. Ook het begeleiden en trainen van debiteurenbeheerders blijft essentieel en maakt deel uit van het dienstenpakket van Florijn.

 

lees meer/minder
Calculator
balkjeDSO

Calculator

Door middel van de eerste 4 velden in te vullen ontvangt u direct een overzicht welk effect een verlaging van uw DSO (Days Sales Outstanding) heeft. DSO is het aantal dagen dat facturen uitstaan, voordat deze betaald worden.

 
euro
%
dagen
dagen
euro
euro
euro

Uw debiteurenbeheer uitbesteden?

Wilt u ook weten wat wij voor uw debiteurenbeheer kunnen betekenen? Vul het contactformulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

lees meer/minder
faq

hand2

Begrippenlijst

Een overzicht van diverse begrippen en woorden uit de incasso branche op alfabetische volgorde. Klik op een letter voor het overzicht.

A

Aanzegging

Een aanzegging is een gerechtelijke bekendmaking. Bijvoorbeeld een aanzegging van een openbare verkoop of een aanzegging tot ontruiming.

Advocaat

Een advocaat voert de procedure bij de rechtbank. Ook voert hij het woord tijdens de rechtszitting. Bij Florijn gebruiken wij een advocaat wanneer wij boven de competentiegrens procederen (>25.000 euro) of in het geval van een kort geding of faillissementsverzoek.

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een door partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.

Arrest

Een uitspraak welke wordt uitgesproken door de rechter van het gerechtshof in Leeuwarden.

B

Beschikking

Een procedure welke gestart wordt met een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie of bewind) volgt er een uitspraak genaamd beschikking. Behalve een verzoek tot faillissement, dan noemt men die uitspraak een vonnis. Een beschikking heeft dezelfde rechtskracht als een vonnis. Er kan dus beslag worden gelegd.

Beslag

De deurwaarder legt beslag, hij executeert het vonnis of beschikking. Voorbeelden hiervan zijn beslag op roerende zaken, derdengelden maar ook op loon of beslag op een bankrekening.

Beslag vrije voet (BVV)

Het gedeelte van het periodieke inkomen waar geen beslag op gelegd kan en mag worden. Periodiek inkomen is bijvoorbeeld loon, uitkering, pensioen, levensverzekeringen en alimentatie.

Betekening

Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking door een deurwaarder van stukken en mededelingen aan de schuldenaar. Vaak zijn dit dagvaardingen en vonnissen die aan de schuldenaar bekend worden gemaakt.

Buitengerechtelijk

Zonder tussenkomst van rechter of dwangmiddelen proberen tot een oplossing van de zaak te komen.

C

Comparitie van partijen

Een mondelinge horing tijdens de procedure bij de rechtbank. De rechter wil dan inlichten verkrijgen over het geschil. De rechter probeert veelal een schikking te treffen tussen partijen.

Conclusie van antwoord

Een schriftelijke verweer van de gedaagde (ook wel schuldenaar of debiteur) op de inhoud van de dagvaarding. De dagvaarding wordt conclusie van eis genoemd. De reactie hierop heet dan ook conclusie van antwoord.

Conservatoir beslag

Het beslag dat tot doel heeft verhaalobjecten veilig te stellen in het geval dat er niet beschikt wordt over een executoriale titel en er gevreesd moet worden voor verduistering van het verhaalsobject. Een advocaat moet zich tot de president van de rechtbank wenden om verlof te krijgen voor conservatoir beslag, (presidiale titel).

Constatering

Een vaststelling door de deurwaarder van hetgeen hem uit eigen waarneming bekend wordt, ofwel wat hij zelf constateert, daarvan wordt door hem een akte opgemaakt, het zogeheten proces-verbaal van constatering, een proces-verbaal van constatering kan bv. dienen als (aanvullend) bewijsstuk.

Cumulatief beslag

Hiervan is sprake als er meer dan één beslag is gelegd onder dezelfde rechts- of natuurlijk- persoon.

Curator

1. Persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is (onder curatele is gesteld).
2. In faillissementen is de curator degene die de belangen van de crediteuren behartigd en de activa in het faillissement liquide maakt waarna deze wordt verdeeld over de preferente en concurrente schuldeisers.

Concurrente schuldeiser

Een schuldeiser is welke in faillissement of gerechtelijk verdeling gelijke mede deelt in de opbrengst. Niet wordt bevoorrecht, niet preferent is.

Conclusie van repliek

Repliek is het antwoord van de eiser op de conclusie van antwoord van de schuldenaar.

Crediteur

Een persoon of instelling die geld tegoed heeft van een schuldenaar als gevolg van een overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar, bijvoorbeeld een leveringsafspraak met betrekking tot goederen of diensten, waar de betaling van een geldbedrag tegenover staat.

D

Dagvaarding

Een dagvaarding is een schriftelijk oproep aan de gedaagde om voor het gerecht te verschijnen. De zogeheten conclusie van eis.

Debiteur

Een debiteur of schuldenaar is degene die een bedrag verschuldigd is aan de eiser.

Derdenbeslag

Een beslag op goederen of gelden van de schuldenaar die onder derden berusten. Bijvoorbeeld beslag op loon, een uitkering of goederen die iemand anders voor de schuldenaar bewaart. Het derdenbeslag wordt gelegd door een gerechtsdeurwaarder in opdracht van de schuldeiser.

Deurwaarder, Gerechtsdeurwaarder

Een deurwaarder wordt benoemd door de Kroon en is belast met een aantal wettelijke taken. Voorbeelden hiervan zijn het uitbrengen van dagvaardingen, exploten, het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopen.

Conclusie van dupliek

Een reactie van gedaagde in de gerechtelijke procedure op een conclusie van repliek, het antwoord van de schuldeiser op de conclusie van antwoord door gedaagde.

Dwangbevel

Een ten uitvoer te leggen bevel om te betalen zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, dwangbevelen kunnen slechts door bepaalde organen worden uitgevaardigd.

E

Eis

Vordering van de schuldeiser op de schuldenaar.

Eiser

Degene die de gerechtelijke procedure start.

Executie

Het ten uitvoer brengen van vonnissen, beschikkingen, dwangbevelen en akten. Voorbeelden hiervan zijn beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.

Executoriaal beslag

Het ten uitvoer leggen van een vonnis na uitspraak van de rechtbank zijnde een executoriale titel. Beslag kan o.a. worden gelegd op vermogensbestanddelen of onder derden.

Executoriale titel

Een vonnis, uitspraak van de rechtbank, beginnende met ‘ in naam der koningin/koning).

Exploot

Algemene naam voor alle stukken die een deurwaarder aan debiteur betekend. Dit door persoonlijke overhandiging of middels een gesloten enveloppe wordt achtergelaten bij debiteur.

F

Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen van een schuldenaar.

G

Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

De administratie van de gemeenten waarin iedere gemeente de gegevens van haar bewoners bijhoudt: geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksgegevens, verblijfsgegevens en historische verblijfsgegevens (oude adressen). Deze gegevens zijn uit privacy overwegingen niet voor iedereen inzichtelijk. Een deurwaarder is echter wel verplicht ten behoeve van een ambtshandeling de gegevens van de debiteur te controleren.

Griffier

Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis. De griffier zit naast de rechter tijdens de zitting.

Griffierecht

Vergoeding van de kosten van de rechter, griffie enz. tijdens een gerechtelijke procedure. Deze kosten komen veelal voor degene die de procedure verliest of worden door partijen samen gedragen bij een mogelijke schikking.

Grosse

Het afschrift (origineel) van het vonnis dat de partij die in het gelijk gesteld is ontvangt.

H

Hoger beroep

Wanneer een van de partijen die betrokken is bij een procedure het niet eens is met de uitspraak kan hij zich in veel gevallen wenden tot een 'hogere' rechter, die een zaak opnieuw gaat beoordelen aan de hand van de ingebrachte bezwaren. Om tegen een vonnis van een kantonrechter hoger beroep te kunnen instellen dient een vordering echter wel een bedrag van tenminste € 1.750,00 te belopen.

Hoofdelijke aansprakelijkheid

Iemand die hoofdelijke aansprakelijk is, is samen met een of meer anderen voor het geheel aansprakelijk voor een bepaalde schuld, hetgeen betekent dat ieder van de hoofdelijk aansprakelijke individueel voor het geheel kan worden aangesproken. Bijvoorbeeld wanneer twee personen met elkaar een rekening bij de bank hebben, er bij de overeenkomst is bepaald dat beide schuldenaren hoofdelijk aansprakelijk zijn, er een debetsaldo is ontstaan, de ene schuldenaar helemaal geen geld heeft, de andere wel, de bank vervolgens het debetsaldo geheel op de ene schuldenaar kan en mag verhalen. De schuldenaar die in het voorbeeld de gehele schuld betaald, heeft vervolgens een vorderingsrecht op de andere schuldenaar voor wat betreft de helft van de schuld.

Hoofdsom

De verschuldigde, te vorderen, geldsom los van rente en incassokosten.

I

Ingebrekestelling

Een brief aan schuldenaar door schuldeiser waarin schuldeiser stelt dat schuldenaar in verzuim is en schuldenaar een hersteltermijn krijgt. Hierbij wordt schuldenaar gewaarschuwd voor de kosten in het geval schuldenaar in verzuim blijft.

Insolventie

Staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Gaat soms vooraf aan faillissement

J

Jurisprudentie

Uitspraken van rechters. Dit vormt de richtlijn voor rechters in vergelijkbare casussen.

K

Kort geding

Procedure om in een spoedeisende zaak snel een beslissing van de rechtbank te krijgen. Dit is een voorlopige uitspraak. Hierna kunnen partijen alsnog naar de rechtbank gaan om de zaak voor te leggen (in een zogenoemde 'bodemprocedure'.

Klacht

U kunt uw klacht over een deurwaarder indienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

L

Lijdelijk

In het civiele recht is 'de rechter lijdelijk'. Dat betekent dat hij alleen beslist op de geschilpunten die de partijen zelf naar voren brengen en een afwachtende houding aanneemt. In het strafproces en het bestuursproces is de rechter daarentegen leidend. Hij onderzoekt de zaak die aan hem wordt voorgelegd.

Loonbeslag

Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag: beslag onder de werkgever op het loon van de schuldenaar. Loonbeslag wordt door de deurwaarder, in opdracht van een schuldeiser, uitgevoerd.

M

Mediation

Een manier om zonder tussenkomst van een rechter een geschil op te lossen (minnelijk)

Minnelijk (incasso)

In het minnelijke incassotraject (ook wel buitengerechtelijk genoemd) proberen de partijen zonder tussenkomst van de rechter of dwangmiddelen tot een oplossing van de zaak te komen.

Minnelijk schikking

Akkoord bereikt zonder tussenkomst van de rechter. Dit akkoord heeft geen rechtelijk karakter. Lees, bij niet nakoming moet eerst een titel behaald te worden bij de rechter alvorens er beslag gelegd kan worden.

N

Niet-ontvankelijk

Niet vatbaar voor berechting. De niet-ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter, bijvoorbeeld omdat een zaak te lang heeft gelegen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn, is overschreden.

O

Openbaar exploot

Een exploot dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats wordt. Het exploot wordt aan het parket van het openbaar ministerie betekent bij het gerecht van de plaats waar de zaak moet dienen. Tevens wordt een verkorte versie van het exploot gepubliceerd in de krant, de oproepingstermijn voor dagvaarding is drie maanden.

In het geval dat er geen woon- of verblijfplaats in Nederland bekend is maar wel in Europa wordt het exploot betekend conform de regelgeving opgenomen in o.a. de Europese Betekeningsverordening.

Ontruiming

Een gerechtsdeurwaarder mag de debiteur dwingen een onroerende zaak (pand) te verlaten als deze in gebreke blijft. Ontruiming kan uitsluitend met een gerechtelijk bevel (vonnis van kantonrechter). De gerechtsdeurwaarder haalt alle goederen die niet bij het betreffende pand horen uit dat pand en plaats deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de gemeente afgevoerd en opgeslagen of als afval afgevoerd. Ook mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden daaruit gezet. Ontruiming heft de schuld van de debiteur niet op: de geldvordering blijft gehandhaafd vermeerderd met alle kosten van de ontruiming.

P

President

De voorzitter van een rechtbank, een gerechtshof en van de Hoge Raad heet president. Ook de rechter die een zitting van een rechtbank of hof voorzit wordt president of voorzitter genoemd.

Proceskosten

Salarissen en voorschoten van advocaten en verdere(noodzakelijke) gerechtskosten zoals onder andere kosten salaris gemachtigde.

Preferente schuldeiser

Een schuldeiser welke in faillissement voorrang heeft op andere schuldeisers bij het innen van hun vorderingen.

Q

Geen begrip gevonden

R

Requirant

Degene die een vordering indient ook wel eisende partij of schuldeiser genoemd.

Rol

Een lijst van de zaken die op de zitting worden behandeld.

S

Salaris gemachtigde

Het salaris van de gemachtigde in een procedure, het salaris is verschuldigd op het moment dat de dagvaarding is betekend, een van de partijen kan worden veroordeeld tot betaling van het salaris van de gemachtigde van de ander, de hoogte van het salaris is afhankelijk van het belang van de zaak en de hoeveelheid werkzaamheden die zijn verricht. Er wordt een standaard tarief gehanteerd dat gebaseerd is op afspraken die zijn gemaakt met kantonrechters, een kantonrechter heeft bevoegdheid het salaris te matigen. Het salaris dekt over het algemeen niet het werkelijke honorarium.

Schuldenaar

De schuldenaar is degene die een betaalverplichting jegens een opdrachtgever niet is nagekomen. Ook wel gerequireerde of gedaagde genoemd.

Sommatie

Een sommatie is een aanmaning tot betaling. Veelal gezonden door een incassobureau of deurwaarderskantoor.

Surseance van betaling

Wettelijk uitstel van betaling.

T

Titel

Juridische basis bijvoorbeeld vonnis, notariële akte, dwangbevel of beschikking

Toevoeging

Beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand waarmee een rechtzoekende voor een bepaalde procedure een raadsman wordt toegewezen. Dit in geval de gedaagde de kosten voor zijn verdediging niet kan dragen in verband met een te laag inkomen.
Uitvoerbaar bij voorraad
Indien in een titel de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad is verklaard betekent dat de tenuitvoerlegging kan aanvangen en worden voortgezet ongeacht of er een rechtsmiddel (bv. hoger beroep of verzet) tegen de veroordeling wordt ingesteld.

U

Geen begrip gevonden.

V

Verstek

Wanneer de gedaagde geen gehoor geeft aan zijn recht zich te verdedigen in de procedure. Gedaagde komt dus niet naar de zitting en voert geen schriftelijk verweer (conclusie van antwoord). Verstek leidt veelal tot toewijzing van de eis, tenzij de eis door de rechter ongegrond of onrechtmatig wordt verklaard.

Verzet

Bezwaar welk iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures.

Vordering

Het totaal van de hoofdsom, vermeerderd met rentes en toeslagen voor de gemaakte kosten in de betreffende zaak.

W

Wettelijke rente

De rente die wettelijk verschuldigd is bij het te laat betalen van de geldsom. Hierin wordt een onderscheidt gemaakt tussen consumenten en handelstransacties.

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen biedt natuurlijke personen (personen waarbij geen sprake is van een eigen bedrijf) met financiële problemen een perspectief op een schuldenvrije toekomst. Gedurende drie jaren wordt een gedeelte van het inkomen gereserveerd voor aflossing aan de schuldeisers. Na drie jaren en goed gedrag (geen nieuwe schulden gemaakt) krijgt de debiteur een schone lei wat zoveel betekent dat de schuldeiser zijn schuld niet meer kan verhalen op de natuurlijke persoon. Belangrijke voorwaarden voor toelating zijn dat de schulden ter goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is. Tevens dient de natuurlijk persoon zich in de periode van drie jaar te onthouden van het maken van nieuwe schulden.

X

Geen begrip gevonden.

Y

Geen begrip gevonden.

Z

Geen begrip gevonden.

lees meer/minder
Contact
balkjeFlorijn

Contact

Zwedenlaan 22

Hier houden wij kantoor

 

Florijn Incasso B.V.

Zwedenlaan 22,
9403 DE Assen

T. 0592 - 820 220
E. info@florijnincasso.nl
B. Derdenrekening 13.25.88.668

KVK: 02318648
BTW: NL.00.16.09.877.B.01

Routebeschrijving naar ons kantoor?

balkjeFlorijn

diensten

lees meer/minder
Tarieven

Tarieven

Bij Florijn zijn wij transparant in onze kostenstructuur. Ja, we willen graag geld verdienen maar dan bij voorkeur doordat de debiteur onze kosten voldoet. Voor wij kostenverhogende stappen nemen in een dossier overleggen wij dit met u als opdrachtgever. U wordt dan ook nooit verrast door een nota van ons kantoor.

In de bijlage treft u een drietal mogelijkheden aan op basis waarvan we kunnen samenwerken.

klik hier voor onze tarieven

 

lees meer/minder
back